Economie

Telewerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven , welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waar het voor mogelijk is.

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om social distancing te garanderen. Dit geldt ook voor het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Info voor telers: het aanwerven van nieuw personeel, jobstudenten,... voor bv. oogsten van asperges, aardbeienpluk, enz. is toegestaan mits in acht name van de normaal geldende wetgeving en de nu geldende afstandsregels. Zie ook https://www.vilt.be/extra-maatregelen-om-voldoende-arbeid-te-verzekeren.

Naast de algemene steunmaatregelen voor ondernemers gelden er ook enkele specifieke maatregelen voor land- en tuinbouwers. Meer informatie vind je op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over de maatregelen via deze link: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor.

Volg de coronapagina van UNIZO: www.unizo.be/corona. Je vindt er ook een lijstje met steunmaatregelen: https://www.unizo.be/sites/default/files/unizo_overzicht_steunmaatregelen.pdf

Heb je vragen over economie? Bel het nationaal callcenter op 0800 120 33.