Directeur gemeentelijke basisschool

Lokaal Bestuur Kapelle-op-den-Bos is voor haar gemeentelijke basisschool GEBASKA op zoek naar een :

DIRECTEUR GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

(wervingsprocedure met een wervingsreserve van 3 jaar)

Heb je ervaring als leerkracht en wil je graag de kapitein van het schip worden? Hou je ervan om mensen te motiveren en te inspireren? Vormt de basisschool van morgen voor jou de uitdaging die je zoekt? Dan hebben wij deze TOP job voor jou !

Wat houdt deze functie in?

De gemeentelijke basisschool Gebaska telt 3 vestigingen (Het Kiezeltje, De Kei en ’t Mulderke) waarvan je als directeur aan het roer zal staan. Je zal instaan voor de optimale dagelijkse werking met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan. Je zal het gemeentelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het basisonderwijs voorbereiden, adviseren en uitvoeren. Je geeft uitvoering aan de reglementaire bepalingen en bewaakt hierbij de kwaliteit binnen de onderwijsinstelling. Je geeft rechtstreeks leiding aan het gemeentelijk onderwijs- en het onderwijzend personeel en rapporteert aan de algemeen directeur. Tenslotte ben je de sleutelfiguur in zowel interne als externe communicatie.

Naar wie zijn wij op zoek?

Jouw doel is een school waar kinderen zich goed voelen en waar leerkrachten het beste van zichzelf geven. Je hebt een ‘grow mindset’ en kan dat overbrengen op de teamleden. Als coach kan je mensen motiveren en inspireren.

Om te kunnen deelnemen aan deze procedure dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

· In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs of in de centra in één van de wervings-, selectie- of bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt.

· Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 10 jaar verworven hebben als lid van het personeel van het kleuter-, lager, basisonderwijs of lager secundair onderwijs voorafgaand aan de aanstelling in het ambt van directeur.

· Van onberispelijk gedrag zijn, alsook de politieke en burgerlijke rechten genieten - te staven met een uittreksel uit het strafregister (model 596.2).

Wat bieden wij ?

Een voltijdse functie van directeur gemeentelijk basisonderwijs. De vaste benoeming wordt voorafgegaan door een aanstelling op proef van 2 jaar.

Er wordt ook een werfreserve aangelegd voor deze functie. Informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je hier: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/je-salarisschaal-wat-en-hoe

Fietsvergoeding voor de sportievelingen of volledige tussenkomst in abonnement openbaar vervoer, voordelen via GSD-V.

Interesse gewekt?

Ben jij klaar voor deze uitdaging en wil je je samen met ons inzetten voor het beste onderwijs?

We verwachten jouw kandidatuur via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina uiterlijk op 13/08/2024.

Vergeet zeker niet om ons je motivatiebrief, je CV, een bewijs van jouw vaste benoeming en dienstanciënniteit en een uittreksel uit het strafregister (model 596) te bezorgen.

Je kunt de thuisopdracht voltooien tussen 20 en 26 augustus 2024. De mondelinge proef zal naar verwachting plaatsvinden op woensdag 4 september 2024.

De kandidaat die slaagt en wordt aangesteld, dient tijdens de proeftijd van 2 schooljaren een beleidsplan voor te leggen aan college van burgemeester en schepenen.

Nog vragen?

Voor vragen over de selectieprocedure: personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be of 015 71 32 71.