De VLAREM-wegwijzer

De VLAREM-wegwijzer is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal K.M.O.'s indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Een omgevingsvergunning geeft je het recht om op een bepaald perceel een of meer activiteiten uit te oefenen, met inachtneming van een aantal voorwaarden. Deze wegwijzer heeft als doel je op weg te helpen bij het vinden van de juiste activiteiten en het bepalen van de klasse van je bedrijf.

De regelgeving maakt een onderscheid tussen 3 klassen van inrichtingen, afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die de inrichting voor de buurt en het milieu kan veroorzaken. De hoogste van toepassing zijnde klasse telt als klasse voor de gehele inrichting.
Voor projecten die niet op de Vlaamse of provinciale lijst staan geldt het volgende principe: de omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij het provinciebestuur voor klasse 1, of bij het college van burgemeester en schepenen voor klasse 2. Voor klasse 3-inrichtingen volstaat een melding bij het college van burgemeester en schepenen bij je gemeente.

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via www.omgevingsloketvlaanderen.be