De Kei

Het dak van de Kei wordt volledig vernieuwd en geïsoleerd begin (januari-maart) 2024. Het lokaal bestuur zet vol in op het asbestvrij maken van haar patrimonium.

De asbesthoudende leien worden tijdens een schoolvakantie (vermoedelijk krokusvakantie) verwijderd en het gehele dak wordt voorzien van isolatie en nieuwe dakbekleding. Zo besparen we op energie en onze co2 uitstoot. In een volgende stap voorzien we ook het regenwater van de daken op te vangen om te hergebruiken voor de toiletten.

Die volgende stap is de heraanleg van de speelplaats die momenteel volledig verhard is. In samenspraak tussen de leerkrachten, leerlingen en het lokaal bestuur werd een ontwerp opgemaakt dat aansluitend op de dakwerken zal uitgevoerd worden. Enkele sleutelwoorden van dit dossier, circulair bouwen, buitenaula, speelgroen, klimaatrobuust,…

Benieuwd naar de nieuwe speelplaats? Ontdek deze hier!