De Kei

👉 Op 1 februari 2024 gaan de werken van start met het isoleren en vernieuwen van het dak. Dit zal geen effect hebben op de werking van de school.

🚧 Tijdens de krokusvakantie worden de asbesthoudende leien verwijderd van het dak en wordt de woning 'de Smidse' afgebroken.

🌳 Eind maart 2024 zullen deze werken afgerond zijn en wordt vervolgens de schoolomgeving aangepakt: de speelplaats wordt een groene oase en er zal een doorsteek gerealiseerd worden tussen de Mechelseweg en de fietsenstalling aan de zijde van de Schoolstraat.

👉 Eind maart 2024 start ook de 2de fase van de Mechelseweg waarbij de schooltoegang langs de Mechelseweg een nieuw (groen) pleintje krijgt.

 Enkele sleutelwoorden van dit dossier, circulair bouwen, buitenaula, speelgroen, klimaatrobuust,…

Benieuwd naar de nieuwe speelplaats? Ontdek deze hier!