De gemeenschappelijke sociale dienst (GSD-V)

Premies voor huwelijk, wettelijk samenwonen, geboorte, pensioen,... en tussenkomst in medische kosten.

Het Lokaal bestuur Kapelle-op-den-Bos is aangesloten bij GSD-V (Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen).  Dit levert jou een aantal sociale voordelen op, bijvoorbeeld geboortepremies, huwelijkspremies, tussenkomst bij medische kosten en uitzonderlijke financiële tussenkomsten. Vergeet deze gebeurtenissen ook niet door te geven aan het team Personeel, want dit heeft een impact op jouw belastingen! 

Je dient deze premies zelf aan te vragen, door het aanvraagformulier op de website van GSD-V te downloaden (www.gsd-v.be), in te vullen en aan team Personeel te bezorgen via personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be

!Opgelet!

  • De aanvragen moeten worden ingediend binnen een termijn van maximaal 12 maanden na de gebeurtenis.
  • Elke begunstigde krijgt de premies waarop hij/zij aanspraak maakt.
  • Eenzelfde persoon kan slechts één premie per gebeurtenis aanvragen.
  • Aanvragen voor tussenkomsten in medische kosten van 2020 kunnen ingediend worden vanaf januari, maar het is best om hiermee nog iets langer te wachten (tot alle medische kosten van 2020 zeker verwerkt zijn door het RIZIV).

 

Zitdagen GSD-V

Maandelijks heeft de maatschappelijk assistent van GSD-V een zitdag in onze gemeente. Wij communiceren deze zitdag steeds vooraf. De eerstvolgende zitdag was gepland op 28/01/2021.  Helaas werd deze geannuleerd.  GSD-V wil als sociale dienst ook hier zijn verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep van de overheid om maximaal thuis te werken en op die manier verplaatsingen en samenkomsten zoveel mogelijk vermijden.

Heb je toch een vraag of nood aan ondersteuning, kan je de maatschappelijk assistente telefonisch of via mail bereiken. Zij zal het nodige doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.  Voor onze regio is dit Karen Maes (karen.maes@gsd-v.be of 02/211.56.85).

In bijlage voegen we ook nog eens de info door van de volgende zitdagen.

 

Pluspas en vzw Pollen

Naast de premies krijg je ook vakantievoordelen via de vzw Pollen en diverse kortingen via de PlusPas.  Log in via de login gegevens op je PlusPas die je bij indiensttreding kreeg en bekijk alle voordelen (bv. korting op cinematickets, pretparken, fitness abonnementen, enzovoort). 

Wie het liever op papier wil nalezen: de infobrochure 2021 en de pollen boekjes zijn beschikbaar bij team Personeel in het administratief centrum.

Ben je nog niet in het bezit van een pluspas? Laat dit weten aan team Personeel en wij leggen er één voor jou klaar (personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be of 015 71 32 71).

 

nuttige websites:

www.gsd-v.be

www.pluspas.be

www.pollen.be