Cybercriminaliteit

Politiezone KLM werkte 2 folders uit rond cybercriminaliteit. Hierin geven zij een overzicht van de meest voorkomende feiten én bijhorende tips om slachtoffers te helpen de schade zoveel mogelijk te beperken.