CV-formulier vlijtige studenten voor hulp bij recepties