Contactonderzoek bij COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse Overheid vanaf 11 mei contactonderzoek uit.  

Wanneer een patiënt positief test op COVID-19 start dit contactonderzoek. 

Dan wordt aan de besmette persoon gevraagd met wie hij/zij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen ook besmet zijn. Vervolgens worden die contactpersonen opgebeld of bezocht. Ze krijgen advies over de te nemen maatregelen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. 

Om een antwoord te geven op mogelijke vragen van de patiënt en betrokken personen in heel dit contactonderzoek, maakte de Vlaamse overheid een informatiepagina op hun website en een informatiefolder