Concessie eetcafé De Druppelteen

Concessie voor de exploitatie van de cafetaria in zwembad De Druppelteen, Marktplein 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

De huidige huurovereenkomst van korte termijn (pop-up) loopt af op 30 september 2023. De nieuwe concessie neemt ten laatste aanvang op 1 oktober 2023. In overleg met de huidige uitbater en het lokaal bestuur kan de inschrijver een vroegere startdatum overeenkomen.
De voorwaarden van de concessie zijn opgenomen in de concessieovereenkomst, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 mei 2023. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit lastenboek. De overeenkomst is voor onderhandeling vatbaar voor de toewijzing van de opdracht. De inschrijver geeft in de offerte uitdrukkelijk aan over welke bepalingen hij wenst te onderhandelen.


Inlichtingen: Leen De Weerdt, secretariaat@kapelle-op-den-bos.be, 015/71.32.71.