Communicatie

De dienst communicatie staat in voor:

- de redactie van het maandelijks gemeentelijk informatieblad 'Infokanaal';

- de opmaak van de informatiegids en andere infobrochures;

- de opmaak van persberichten;

- het beheer en de inhoud van de gemeentelijke website en Facebookpagina;

- het gemeentelijk klachtenmanagement.