Commissies

De gemeenteraad richtte 3 commissies op: financiën, interne aangelegenheden en externe aangelegenheden, waarbij alle leden van de gemeenteraad ook zetelen in de 3 commissies.

De uitnodiging met agenda wordt 7 dagen voorafgaand aan de zitting verstuurd. De zittingen zijn openbaar.