Centrum Nieuwenrode

Het lokaal bestuur zet in op de herwaardering van de dorpskern Nieuwenrode met een aangepast toekomstbeeld.

De insteek is om de omgeving van GC de oude pastorie kwalitatief te verduurzamen en aan te vullen met diverse functies. Het gebied tussen de Meiselaan – Paddegatstraat – Schriekdreef zal in de studie opgenomen worden.

Er worden in dit project ook subprojecten opgenomen waarbij we o.a. de toekomst van de kerk samen met de kerkfabriek, het bisdom en de geïnteresseerde burgers onder de loep zullen nemen. De Kerkstraat zal heraangelegd worden en er wordt nagedacht over een herbestemming van de oude schoolsite 't Graantje.