College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur en de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten. Het college vergadert elke woensdag en behandelt de vele uiteenlopende agendapunten.

Het college bestaat uit de burgemeester, die het voorzitterschap waarneemt, 3 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst als toegevoegde schepen. De algemeen directeur is belast met het opstellen van de notulen en zorgt er voor, als hoofd van het personeel, dat de diensten de getroffen beslissingen uitvoeren.

De vergaderingen van het schepencollege zijn niet openbaar. Bijgevolg worden de agenda en de verslagen niet op de website gepubliceerd. De besluitenlijst kan je via de knop 'Besluitenlijst' evenwel raadplegen op deze pagina.

Besluiten college van burgemeester en schepenen

Samenstelling

 • Renaat Huysmans N-VA

  Contact
  Adres
  Londerzeelseweg 40 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  Tel.
  015 71 90 06
  renaat.huysmans@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  Burgemeester, Voorzitter college van burgemeester en schepenen

  Bevoegd voor veiligheid, politie, brandweer, burgerzaken, stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, sport, integratie.

 • Lena Ghysels N-VA

  Contact
  Adres
  Londerzeelseweg 11 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0495 18 29 17
  lena.ghysels@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  1e schepen

  Bevoegd voor personeelsbeleid, onderwijs, communicatie, lokale economie, cultuur, begraafplaatsen, patrimonium, feestelijkheden, toerisme, Vlaams beleid.

 • Geert Van de Voorde N-VA

  Contact
  Adres
  Katshoevestraat 8 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 84
  geert.vandevoorde@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  2e schepen

  Bevoegd voor financiën, tewerkstelling, land- en tuinbouw, openbare werken, wonen.

 • Hilde De Keersmaeker N-VA

  Contact
  Adres
  Oudemanstraat 4 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 93
  hilde.dekeersmaeker@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  3e schepen

  Bevoegd voor mobiliteit, trage wegen, ICT, administratieve vereenvoudiging, duurzaamheid, jeugd, dierenwelzijn, internationale samenwerking.

 • Ilse Rymenants Groen

  Contact
  Adres
  Oxdonkstraat 1 , 1880 Kapelle-op-den-Bos
  GSM
  0474 56 35 95
  ilse.rymenants@kapelle-op-den-bos.be
  Functies
  4e schepen

  Bevoegd voor sociaal beleid, kinderopvang, gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, armoedebestrijding, senioren, gezondheidspreventie, gelijke kansen.