Buurtfeesten

Wat is er beter om de sfeer in de straat, in een wijk, in een buurt te bevorderen dan samen de schouders te zetten onder een buurtfeest? Het gemeentebestuur geeft de organisatie van een buurtfeest dan ook graag een financieel duwtje in de rug met een subsidie van maximaal 150 euro voor de organisatie. Hiermee kan een gedeelte van de basisorganisatiekosten gedekt worden.

Alle informatie, het aanvraagformulier en het subsidiereglement kan aangevraagd worden via  de cultuurdienst.

Let op: aanvragen dienen ten laatste 8 weken voor de activiteit te gebeuren.