Buck-e

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen opnieuw deelnemen aan het buck-e project.

Met buck-e wil het lokaal bestuur zachte mobiliteit stimuleren en de lokale economie versterken door kinderen van de lagere school die met de fiets of te voet naar school komen te belonen. Een sensor op de fiets of aan de rugzak registreert de afstand die het kind heeft afgelegd. In ruil verdient het digitale munten (bucks), die hij of zij kan uitgeven bij handelaars in de gemeente.

Hoe het precies werkt en welke stappen je dient te ondernemen om je kind te laten deelnemen, kan je nalezen op www.buck-e.be.

Leerlingen die vorig schooljaar een sensor ontvingen, kunnen deze dit schooljaar opnieuw gebruiken. Nieuwe leerlingen ontvangen hun sensor en bijhorende uitleg begin september via de school.

De opstart van dit project verloopt in samenwerking met subsidies van Provincie Vlaams-Brabant.

Media