Brandweerzone Vlaams-Brabant West

Zonehuis brandweerzone Vlaams-Brabant West

Luchthavanlaan 4, 1800 Vilvoorde

02 451 49 11

contact@zvbw.be

Tot voor 2021 hadden alle 33 gemeenten binnen de Brandweerzone Vlaams-Brabant West eigen (of geen) verordeningen met betrekking tot de brandveiligheid. Dit bemoeilijkte een uniforme aanpak van de brandpreventie binnen de gehele zone. Daarom heeft de Dienst Brandpreventie zonale politiereglementen uitgewerkt voor publiek toegankelijke inrichtingen (PTI’s) en voor evenementen. De zoneraad heeft deze reglementen goedgekeurd op zijn zitting van 26 mei 2020. De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos keurde de reglementen goed in zitting van 30 november 2020.

De link naar de zonale reglementen vind je hier.