Bezoek recyclagepark

Om een vlotter bezoek aan het recyclagepark en een betere sortering te bekomen geeft de parkwachter je graag enkele tips.

Hoe aanbieden op het recyclagepark?

- Leg zoveel mogelijk dezelfde afvalstoffen van dezelfde soort bij elkaar

- Leg de afvalstoffen die betalend zijn achteraan en de gratis afvalstoffen vooraan. Diegene die gratis zijn, laad je eerst uit.

- Leg de voorwerpen waarover je niet zeker bent bovenaan zodat je gemakkelijk de hulp van de parkwachter kan inroepen bij aankomst.

Waarom helpt de parkwachter niet altijd met het uitladen van jouw wagen?

De parkwachters hebben een begeleidende, controlerende functie. Ze houden zich vooral ter beschikking om jou te helpen aan de weegbrug, om jou te vertellen wat waar moet en staat, om het KGA zo snel mogelijk veilig op te bergen, ...

Gepubliceerd opmaandag 19 juli 202113.27 u.