Besluit provinciegouverneur rook- en vuurverbod

In opvolging van de opschaling naar code oranje omwille van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Jan Spooren een besluit rond vuur- en rookverbod genomen.

Besluit

Artikel 1.

Het is verboden om in of grenzend aan natuur- en heidegebied evenals in bossen op het grondgebied van provincie Vlaams-Brabant kampvuren en vuur in open lucht te maken. Onder 'grenzend aan' wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van natuur- en heidegebied evenals een bos.

Artikel 2.

Het is verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 3.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro of met één van de straffen alleen.

Artikel 4.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking tot opheffing van politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant.