Besluit provinciegouverneur rook- en vuurverbod

Update 31 mei 2022

In opvolging van de afschaling van code oranje naar code geel (ANB) heeft gouverneur Jan Spooren een opheffingsbesluit rond vuur- en rookverbod genomen.

BESLUIT:

Artikel 1.
Het besluit met betrekking tot rook- en vuurverbod van 12 mei 2022 wordt opgeheven.

Artikel 2.
Het blijft echter te allen tijde aangewezen dat elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuur- en heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Vlaams-Brabant, de nodige voorzichtigheid aan de dag legt met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in bovenvermelde gebieden.

Artikel 3.
Dit besluit treedt in werking vanaf 01 juni 2022.

12 mei 2022

In opvolging van de opschaling naar code oranje omwille van de aanhoudende droogte heeft gouverneur Jan Spooren een besluit rond vuur- en rookverbod genomen.

Besluit

Artikel 1.

Het is verboden om in of grenzend aan natuur- en heidegebied evenals in bossen op het grondgebied van provincie Vlaams-Brabant kampvuren en vuur in open lucht te maken. Onder 'grenzend aan' wordt begrepen binnen een perimeter van 30 meter te rekenen van natuur- en heidegebied evenals een bos.

Artikel 2.

Het is verboden om te roken in natuur- en heidegebieden evenals in bossen in de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 3.

Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro of met één van de straffen alleen.

Artikel 4.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking tot opheffing van politiebesluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant.