Besluit gouverneur tijdelijke beperking gebruik leidingwater

Hierbij delen wij het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant houdende tijdelijke beperkingen op het gebruik van het water bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk in het bevoorradingsgebied Mid-Oost van De Watergroep.