besluit van de gouverneur over het instellen van een permanent onttrekkingsverbod voor de kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken in onze provincie.

Het is verboden water te onttrekken uit alle bevaarbare waterlopen en publieke grachten op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in de stroomgebieden zoals weergegeven op de interactieve kaart van onttrekkingszones.

Het besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2022 tot het wordt opgeheven bij besluit van de gouverneur.