Bronbemalingen

Als gevolg van de droogteproblematiek is het aangewezen om zoveel mogelijk waterverlies te vermijden. Op de gemeenteraad van maandag 30 mei 2022 werd het gemeentelijk reglement m.b.t. gebruik bemalingswater bij droogte goedgekeurd.

Bronbemalingen

In de maanden april tot en met september krijgen we steeds vaker te maken met langere periodes van droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij bemalingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoorbeeld een kelder te kunnen bouwen. Het lokaal bestuur stelde daarom een reglement op om de effecten van bemalingen te verkleinen.

Omdat er heel wat onduidelijkheden zijn over bemalingen, willen we toch eerst enkele zaken toelichten.

  • Bemalen (oppompen van grondwater) is nodig om bepaalde bouwwerken te kunnen uitvoeren.
  • De grondwatertafel varieert tussen zomer en winter. In de zomer staat het peil tot meer dan een meter lager dan in de winter. Dit betekent dat in de zomer minder water opgepompt moet worden om de werken mogelijk te maken. Er gaat dan ook minder water ‘verloren’.
  • Als de werken nog niet beëindigd zijn en het peil stijgt weer, kan dit onherroepelijke schade veroorzaken. Zet daarom NOOIT een bemaling af! De veroorzaakte schade aan bv. een kelder kan zo groot zijn dat deze volledig afgebroken en opnieuw gemaakt moet worden. Je wil als dader niet voor dergelijke kosten opdraaien.
  • Zet je een bemaling af, dan is het reeds bemaalde water voor niets geweest. Daardoor zal men opnieuw moeten bemalen met als resultaat dat er op het einde van de rit net meer water werd weggepompt.

Reglement bronbemalingen

Omdat we als bestuur ook bezorgd zijn om de gevolgen van de droogte, nemen we maatregelen om de effecten van de bemalingen zo klein mogelijk te houden. Deze werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

  • Dit reglement geldt jaarlijks tijdens de maanden april tot en met september.
  • In de mate van het mogelijke wordt een retourbemaling geambieerd. Dit betekent dat het opgepompte water terug in de bodem moet worden geïnfiltreerd. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk.
  • Tijdens droogteperiodes (april tot september) moeten bemalingen sondegestuurd zijn, wanneer geen retourbemaling mogelijk is. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en zal uiteindelijk minder water verloren gaan.
  • Bij grote bemalingen die langer dan twee weken duren zal een buffervat van 5.000 liter moeten worden geplaatst met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden. Daarnaast moeten ook landbouwers de mogelijkheid hebben om een tankwagen te vullen.
  • Bij kleinere bemalingen zal een buffervat van 1.000 liter moeten worden voorzien. Ook hier moet een aftapkraantje voorzien worden dat hergebruik mogelijk maakt.
  • Er moet op elk moment een vrije toegang zijn vanop de openbare weg naar het buffervat, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Op het buffervat moet duidelijk, in waterbestendig materiaal, aangegeven worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.
Gepubliceerd opwoensdag 22 juni 202212.18 u.