Beleidsrapporten

De beleidsrapporten bevatten de doelstellingen van de gemeente en het OCMW en de financiële vertaling ervan.

Vanaf 2020 zijn er drie beleidsrapporten:

  • Het meerjarenplan: Het meerjarenplan is een vooruitblik op het beleid dat zal worden gevoerd. Het wordt opgesteld aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en bevat de beleidskeuzes en de financiële vertaling ervan.
  • De aanpassing van het meerjarenplan: jaarlijks wordt het meerjarenplan aangepast en bijgestuurd.
  • De jaarrekening: De jaarrekening is het financiële verslag aan het einde van een boekjaar. Het is een terugblik en geeft een overzicht van de financiële situatie.

De beleidsrapporten worden overeenkomstig artikel 286 van het van het decreet over het lokaal bestuur bekend gemaakt via de website van de gemeente.