Belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioleringsnet

Datum bekendmaking donderdag 19 december 2019
Datum besluit woensdag 18 december 2019
Datum zitting maandag 16 december 2019