Bekendmakingen - Raadpleegomgeving

Vanaf 30 juni 2021 zijn lokale besturen verplicht om hun agenda’s, besluiten(lijsten) en notulen gelinkt te publiceren. Op die manier zijn alle genomen beslissingen digitaal en transparant voor iedere geïnteresseerde burger, handelaar of bedrijf beschikbaar. 

Volg jij de besluitvorming in Kapelle-op-den-Bos graag op de voet? Neem dan regelmatig een kijkje op onze raadpleegomgeving.  Via de kalender kan je per zitting de agenda, besluitenlijst en verslagen lezen. Via de zoekfunctie kan je gericht zoeken naar een bepaald besluit.

Ben je op zoek naar een ouder document (van voor 7 juni 2021) of andere beleidsdocumenten zoals reglementen? Dan kan je hiernaar op zoek gaan op de pagina bekendmakingen. 
 
Op zoek naar openbare onderzoeken i.k.v. omgevingsaanvragen en bekendmakingen van omgevingsvergunningen?
Via het omgevingsloket kan je, na ingave van de gemeentenaam, alle bekendmakingen openbaar onderzoek en bekendmakingen van beslissingen omgevingsvergunning in onze gemeente terugvinden.