Bekendmaking conformiteitsattest bodemsaneringsproject Fortiflor bvba

Het lokaal bestuur deelt mee dat OVAM op 1 juli 2020 het bodemsaneringsproject met als titel "Bodemsaneringsproject Fortiflor BVBA, Landbeekstraat 4 te Kapelle-op-den-Bos" conform aan de bepalingen van het bodemdecreet heeft verklaard (conformiteitsattest C-22167).

Overeenkomstig het bodemdecreet ligt het dossier ter inzage op de dienst omgeving van het lokaal bestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. 

Beroep kan aangetekend worden bij de Vlaamse Overheid Departement Omgeving (info vervat in dossier).