Begraafplaats Nieuwenrode

Het lokaal bestuur wenst de begraafplaatsen duurzamer en aangenamer in te richten. Er zal een ontwerper aangesteld worden om een gefaseerd toekomstbeeld te ontwikkelen waarbij evenwel rekening wordt gehouden met de duurtijd van de grafconcessies.

Er zal een participatietraject opgestart worden waarbij de inwoners kunnen meedenken over een geschikte en aangename inrichting van deze specifieke locaties.

Opstart dossier eind 2023 – opmaak (voor)ontwerp 2024-2025 – uitvoering: gefaseerd vanaf 2026.