Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst, of eenvoudiger het sociaal comité genoemd, bestaat uit de voorzitter en zes leden.

Het comité vergadert maandelijks achter gesloten deuren.

Het comité adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent aangelegenheden in verband met het sociale beleid en neemt zelf beslissingen met betrekking tot alle individuele aanvragen tot het bekomen van onder meer financiële en materiële hulp, budgetbeheer, sociale tewerkstelling, ...

Samenstelling