Basissubsidie

Doel?
Organisatoren zonder commercieel oogmerk de mogelijkheid geven hun bestaande reguliere werking verder te ontplooien, uit te bouwen en/of te professionaliseren. 

Voor wie? 
Voor de verenigingen die voldoen aan volgende 'basisvoorwaarden': 

  • Heeft geen financieel oogmerk;
  • Beschikt over een bankrekening op naam van de vereniging;
  • Beschikt over statuten of een huishoudelijk reglement;
  • Kan minstens 12 maanden actieve werking aantonen door middel van een activiteitenverslag, 
    jaarverslag of ander document;
  • Kan een actieve werking voor de komende referteperiode aantonen door middel van een 
    activiteitenkalender of ander document;
  • Beschikt over een verzekering ter bescherming van haar (bestuurs)leden en/of deelnemers. Dit kan via een koepelorganisatie of federatie of op naam van de vereniging zelf.

De basissubsidie is niet cumuleerbaar met een nominatieve toelage.

Wanneer aanvragen? 
De basissubsidie voor jaar X kan jaarlijks aangevraagd worden uiterlijk op 15 februari van het jaar X.

Voorbeeld: Indien je een basissubsidie wenst aan te vragen voor 2024, dient dit uiterlijk op 15 februari 2024 aangevraagd te worden. 

Waar aanvragen? 
Vraag hier je basissubsidie aan

Alle informatie en voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement onderaan deze pagina (II - Basissubsidie pagina 2-3).