Asbestophaling aan huis

Verwijder nu asbest uit je huis en tuin met subsidies

Kapelle-op-den-Bos en de OVAM subsidiëren sinds januari 2022 nog tot eind 2025 een ophaling aan huis van grote hoeveelheden asbestafval van woningen en bijgebouwen. Deze subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040. Intradura is de uitvoerder van dit nieuwe project. Alle aanvragen gebeuren dus via de afvalintercommunale.

Welke materialen komen in aanmerking?

Intradura haalt grote hoeveelheden hechtgebonden asbest op in de vorm van golfplaten of leien van woningen en bijgebouwen (garage, tuinhuis,…). Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zoals onderdak- en muurplaten, zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?

  1. Ga naar www.intradura.be/asbest-verwijderen en vul het aanvraagformulier in.
  2. De asbestcoach neemt contact met je op en plant een huisbezoek.
  3. De asbestcoach komt ter plaatse, geeft informatie over een veilige afbraak en levert de nodige asbestzakken of regelt een container. Hij of zij geeft je ook een brochure met veiligheidsinstructies en 2 pakketten veiligheidskleding om de werken veilig te kunnen uitvoeren.
  4. De asbestcoach legt een ophaaldatum vast en bepaalt waar je de zakken veilig kan aanbieden of waar de container zal worden geplaatst.
  5. Op de afgesproken datum neemt een ophaalwagen het asbestafval mee en vervoert het veilig naar een gespecialiseerde verwerker. 

Voor dakoppervlakten tot ca. 180 m³ koop je witte asbestzakken aan € 30/stuk. Met die gesubsidieerde prijs betaal je de hele dienstverlening van aanvraag tot ophaling en verwerking. Voor grotere oppervlakten kan je een container aan huis aanvragen voor een bedrag van € 170, alles inbegrepen.

 prijs/stukmax. aantalinhoudafmetingen
Plaatzak€ 306In 1 plaatzak passen maximaal 13 (grote) platen of ca. 30 m²3,10 x 1,10 x 0,30 m
Kuubzak€ 306In 1 kuubzak passen ca. 40 m² asbestleien 1 x 1 x 1,50 m
Container€ 1701In 1 container passen ca. 104 grote platen of ca. 240 m²12 m³

Ter info

Jaarlijks kan elk gezin GRATIS maximaal 200 kg/jaar asbestafval verpakt aanbieden bij het recyclagepark. Het is verplicht om asbesthoudend materiaal verpakt aan te leveren in doorzichtige plastic folie van minstens 0,1 mm dik. Deze verpakkingsfolies zijn te koop bij het recyclagepark. Het aangeleverde asbestafval mag NIET samen met andere afvalstoffen worden binnengebracht. 

Meer info

www.intradura.be/nl/asbest-verwijderen 

www.asbestinfo.be