Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur. Hij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie bij het realiseren van vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.