Algemeen

Op 9 juni 2024 vinden de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen plaats.  

Federaal

Bij de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Meer info over deze verkiezingen vind je op https://verkiezingen.fgov.be/   

Regionaal 

Bij de regionale verkiezingen brengen we als Kapellenaren onze stem uit voor het Vlaams Parlement. Meer info op https://www.vlaamsparlement.be/nl/over-ons/verkiezingen   

Europees  

Bij de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/nl/be-heard/elections#:~:text=Lijst%20van%20Europese%20politieke%20partijen   

De kiezer 

Bij alle drie deze verkiezingen geldt de opkomstplicht voor iedereen die 18 jaar of ouder is.   

Nieuw vanaf dit jaar is dat ook 16- en 17-jarigen verplicht moeten stemmen. Dit geldt enkel voor de Europese verkiezingen.
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-inschrijven/stemrecht-voor-16-18-jarige-belgen   

In uitzonderlijke gevallen kan je een volmacht geven aan iemand anders. Deze persoon gaat dan in jouw plaats stemmen. Meer info over de voorwaarden om te stemmen met volmacht vind je hier https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemming-per-volmacht   

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten (aanvragen t.e.m. 31 maart 2024). Eenmaal geregistreerd is deze ook verplicht om deel te nemen. Meer info op https://europeanelections.belgium.be/node/111298.

Meer informatie over de voorwaarden om te mogen kiezen vind je op de website van de FOD Binnenlandse zaken. https://verkiezingen.fgov.be/kiezers