Agenda & verslag Raadscommissie externe aangelegenheden