Afval

  • De recyclageparken zijn opnieuw toegankelijk vanaf 7 april 2020, de specifieke maatregelen vind je hiernaast.
  • Het is toegestaan om glas en kleding te brengen naar de daarvoor voorziene containers op openbaar domein.
  • De deur-aan-deurophaling van afval (restafval, groenafval, papier en karton en PMD) gaat door zoals voorzien, tenzij anders gecommuniceerd. Wel geldt vanaf 30 maart dat er per afvalfractie (restafval, pmd, gft) slechts 3 zakken per huisnummer mogen buitengeplaatst worden (in een appartementsgebouw zijn er verschillende huisnummers dus daar mogen per appartement dezelfde regels worden toegepast). Lees hier de tips van Intradura om van de komende weken een boeiende, nuttige én afvalarme periode te maken (link: https://www.intradura.be/nl/afvalarme-coronatips)
  • Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Het is toegestaan om, indien u alleen, met één gezinslid of vriend(in) gaat wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag ten allen tijde rubberen of latex handschoenen.