Afsprakenpagina

Afspraken Burgerzaken

Opgelet! Wegens technische problemen is het momenteel niet mogelijk om online een afspraak te maken. Neem telefonisch contact op met het onthaal via 015 71 32 71 om een afspraak in te plannen. Onze IT-dienst stelt alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Maak hier je afspraak

Afspraken Grondgebiedzaken

  • Heb je een pand/perceel op het oog, maar wil je eerst weten welke voorschriften gelden en wat de laatst vergunde toestand is?
  • Heb je concrete plannen voor een nieuwbouw, verbouwing of restauratie en wil je weten of ze mogelijk zijn?
  • Heb je concrete vragen aangaande de exploitatie van vergunnings- of meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen of activiteiten?
  • Wil je de bouw- of milieudossiers bekijken die zijn afgeleverd voor een specifiek pand/perceel?

Ga na welke voorschriften, vergunningen, bouw/milieuovertredingen, erfgoedregels en andere er gelden op basis van een concreet adres en vraag meteen advies op maat van jouw (ver)bouw- of andere plannen:

(Ver)bouwregels en advies op maat

Wens je een melding te maken van een bepaalde situatie op het openbaar domein of een voorstel te doen ter verbetering van de infrastructuur? Gebruik dan het
Meldingsformulier

Wens je een aangifte in te dienen voor bronbemaling? Gebruik dan dit formulier:
Aangifte bronbemaling