Afhaal/bedeling etenswaren door vereniging tijdens corona

Organiseer je als vereniging een occasionele verkoop van goederen, dan dien je voor de bereiding en afhaling ervan volgens de bestaande sectorprotocollen te werken.

Gaat het om het bereiden en het afhalen van etenswaren dan dient dit in samenwerking met een professionele traiteur/cateraar/restaurateur te gebeuren.

Indien er niet wordt geleverd en je via een afhaalpunt werkt, dan dient dit goedgekeurd door het lokaal bestuur.

Stuur dit aanvraagformulier '(her)opstart activiteiten' ten laatste 2 weken vóór aanvang van de verkoop door.