Adviesraden

Een adviesraad is een overlegorgaan waar deskundigen, burgers, verenigingen en professionelen deel van uitmaken. Deze groep buigt zich over verschillende vraagstukken en formuleert adviezen die het aan het gemeentebestuur overmaakt. Op deze manier weet het bestuur wat er lokaal leeft en kan het hiermee rekening houden. Binnen onze gemeente zijn volgende adviesraden actief:

- Omgevingsraad

- Vrijetijdsraad (opvolger van de vroegere cultuurraad, sportraad, jeugdraad en seniorenraad)