Algemeen directeur - adjunct

De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling van zijn ambt. Zij vervangt de algemeen directeur als hij afwezig is of verhinderd, volgens artikel 175 van het decreet lokaal bestuur. De adjunct-algemeen directeur is tevens coördinator burger en welzijn en is in deze verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid binnen het lokaal bestuur. Zij woont de vergaderingen van het bijzonder comité sociale dienst bij en is verantwoordelijk voor de notulen.