Inzage, uitleg of mededeling in afschrift van een bestuursdocument - aanvraagformulier