Aanpassingspremie Vlaams-Brabant

Wat? 

De provincie geeft een premie voor mensen die ouder zijn dan 65jaar of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en hun woning aanpassen. 

Inkomensvoorwaarde? 

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2018-inkomsten 2017). Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon ten laste. 

Welke werkzaamheden? 

De volgende werken komen in aanmerking voor het verkrijgen van een provinciale premie indien een verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de oudere en de aard van de aanpassingswerken: 

 1. Het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
 2. Een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift);
 3. Het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;
 4. Aanpassing van het sanitair (badkamer, wc);
 5. Aanpassing van de keuken;
 6. Het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken;
 7. Het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen als kamer;
 8. Communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen;
 9. Het wegwerken van hinderlijke drempels;
 10. Installatie centrale verwarming;
 11. Plaatsing steunhulpmiddelen;
 12. Plaatsing  vanmotor voor het automatiseren van rolluiken en garagepoort. 

De lijst is niet limitatief.  

Voor wie? 

De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats. 

De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar:  

 • akkoord gaat met de geplande werken;  
 • zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitgevoerde werken;  
 • een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud van toekenning van een provinciale premie aan de huurder.  
 • o Voor de woningen verhuurd door, door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende vennootschappen,is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van toepassing. 

Hoeveel bedraagt de premie? 

De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van €2500. Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT (Verhoogde Tegemoetkoming) bij het ziekenfonds kan een provinciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs der werken, met een maximum van 2.500 euro. 

Het totaal van alle tegemoetkomingen (de provinciale premie inbegrepen) zal niet meer mogen bedragen dan 100 % van de kostprijs der werken. 

Aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden toegekend op voorwaarde dat het totale bedrag van de verschillende provinciale premies niet meer bedraagt dan 2.500 euro.  

De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum.