Opheffing politiebesluit van de gouverneur van 04 november 2020

Op 4 november 2020 vaardigde de gouverneur een politiebesluit uit rond enkele bijkomende coronamaatregelen in de provincie Vlaams-Brabant. Dit met het oog op een eenvormig en duidelijk beleid naar de bevolking toe. 

Dit politiebesluit wordt opgeheven op 9 juni 2021, omwille van: 

  • de versoepelingen die reeds werden doorgevoerd en de komende versoepelingen.
  • het feit dat enkele maatregelen die opgenomen waren in het politiebesluit ondertussen zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 
  • de burgerzin van de bevolking.