Omgeving

De dienst omgeving houdt zich enerzijds bezig met milieugerelateerde thema's als afval, energie, duurzaamheid, enz. Anderzijds kan je er ook terecht voor alle info over ruimtelijke ordening, stedenbouw en wonen.

Of ben je op zoek naar?