GAS-reglement

Een gemeentelijke administratieve sanctie is een bestraffing, zoals bijvoorbeeldeen administratieve geld boete of een bemiddelingsprocedure waardoor de overtreder de schade moet herstellen, die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Dankzij GAS is het voor politie en gemeente mogelijk om korter op de bal te spelen bij kleine criminaliteit en bepaalde vormen van overlast (GAS-1, bv. hondenpoep, sluikstorten, wildplassen).

De gemeenten Meise en Kapelle-op-den-Bos hebben ook een protocolakkoord afgesloten met het parket Halle-Vilvoordewaardoor bepaalde inbreuken die onder het strafrecht vallen (GAS-2 en GAS-3, bijvoorbeeld het vernielen van voertuigen en andere goederen, nachtlawaai, …) snel en efficiënt door de gemeente gesanctioneerd kunnen worden.

Ook bepaalde inbreuken tegen de verkeersveiligheid kunnen snel en kordaat aangepakt worden via GAS-4 (bv. parkeren op een zebrapad of een kusje-en-weg zone).

Administratieve inbreuken kunnen nu ook door andere personen dan de politie worden vastgesteld, bijvoorbeeld door gemeenteambtenaren.

Het volledige GAS-reglement kan je terugvinden in bijlage.