Zwerfvuil

Een probleem dat we samen aanpakken

Zwerfvuil achterlaten is verboden en strafbaar. Zo eenvoudig is dat. En toch ontsieren plastic zakjes met huisafval de laatste jaren steeds meer onze straten, pleintjes en groenzones. En zwerfvuil trekt ander aan en wordt een sluikstort. Daar moeten we samen iets aan doen. Zo maken we wonen en leven in onze gemeente opnieuw een stuk prettiger.

Wat is sluikstorten?

Zodra je afval ergens achterlaat, opslaat of stort op een manier die niet aan het politiereglement voldoet, spreken we van sluikstorten. Enkele voorbeelden: huishoudelijk afval dumpen in afvalkorven op openbare plaatsen, frituurolie of andere vloeistoffen in de rioolputten gieten, verkeerd aangeboden en niet opgehaalde huisvuilzakken buiten laten staan of afval aan de (gesloten) toegangspoorten van het containerpark achterlaten.  

Wat kan het kosten?

Naast de veroordeling tot een boete of een andere straf, zal de overtreder ook moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. Dat kan hoog oplopen.

Hoe reageren bij sluikstorten in je buurt?

Verwittig de milieudienst via mail of telefoon (015 71 32 71). De technische dienst ruimt het stort dan zo snel mogelijk op. Daarbij tracht men de overtreder te identificeren. Wordt die gevonden, dan zal hij/zij instaan voor de opruiming van het afval.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be