Image

 

Een dak boven je hoofd
Het OCMW – Sociaal Huis helpt je bij het opvolgen van jouw administratie, schrijft je in op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia en het sociaal verhuurkantoor WEBRA of stelt een crisiswoning ter beschikking.

Een dak boven je hoofd behouden
In preventieve woonbegeleiding werken we samen met jou, het CAW en je huisbaas aan die aspecten die nodig zijn om je woning te kunnen behouden.

Crisisopvang: Jan Van Doorslaerhuis
Deze woning is bedoeld voor mensen die hun feitelijke verblijfplaats hebben in Kapelle-op-den-Bos en zich in een acute noodsituatie bevinden door bv. een uithuiszetting, een brand, een breuk in de relatie.
Personen, opgenomen in de crisisopvang, kunnen naar een zgn. ‘doorstroomwoning’ doorstromen.

Doorstroomwoningen
In afwachting van het toekennen van een sociale woning kunnen mensen met financiële problemen ondergebracht worden in een doorstroomwoning.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be