Orgaandonatie

Wilsverklaring inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden.

Elke burger wordt geacht na overlijden organen te willen afstaan aan een zieke die een orgaantransplantatie nodig heeft voor genezing.  Eén orgaan kan verschillende levens redden en de kwaliteit van tal van patiënten met ernstige aandoeningen verhogen.  Maar spijtig genoeg zijn er in ons land nog steeds te weinig donoren om aan de vraag naar organen te voldoen.

In de praktijk consulteert men steeds de familie van de overledene, die zich soms verzet, zeker in het geval van een plots overlijden.  Om levens te redden en discussies te vermijden is het dus belangrijk om je uitdrukkelijke toestemming te bevestigen.

Bij bezoek aan de dienst bevolking wordt onmiddellijk nota genomen van uw verklaring en ze wordt vermeld in het bevolkingsregister en in het rijksregister der natuurlijke personen. Dat laatste register wordt geraadpleegd vooraleer organen bij een overledene weggenomen worden.

Wie zich daartegen wenst te verzetten, kan die wens laten vastleggen.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be