Vlaams Woningfonds cvba

Een woonkrediet vanaf 1,5% ?
Mis die kans niet !

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen met minstens één kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen voor:
- de aankoop van een woning of appartement;
- het uitvoeren van werken aan een woning of appartement;
- een nieuwbouw.

Een bestaande hypothecaire lening kan het Vlaams Woningfonds in uitzonderlijke gevallen ook overnemen.

Wie komt in aanmerking?

Gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een reglementair begrensd inkomen.

Rentevoet?

De rentevoet wordt berekend in functie van het nettobelastbaar inkomen, het aantal kinderen ten laste en de ligging van de woning.
De rentevoet bedraagt minstens 1,50 % voor een gezin met 2 of meer kinderen ten laste en minstens 2 % voor een gezin met 1 kind ten laste. Hoe hoger het aantal kinderen, hoe lager de rentevoet.

Vorig jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet van de Vlaams Woningfonds-lening 1,80 % !

Inkomen?

Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt.

De woning?

De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden.

Hoeveel kan je lenen?

Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting. De lening kan nooit meer bedragen dan 95 % van de verkoopwaarde of de aankoopprijs van de woning of het appartement.

Je vindt meer informatie over de voorwaarden en onze kantoren en zitdagen in uw buurt op www.vlaamswoningfonds.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be