Vacature technisch assistent(e) D1-D3

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

TECHNISCH ASSISTENT(E) D1-D3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR

Voltijdse aanwerving (38/38).

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. Onze gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie: De technisch  assistent(e)  ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van de dienst en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

Pluspunten zijn:
- Je bent een veelzijdig werkman/-vrouw.
- Je bent houder van een rijbewijs C, D of G.
- Je hebt ervaring in openbare werken, aanleg klinkers, riolering,… en/of ervaring in beheer van gebouwen, elektriciteit, sanitair…
- Je hebt ervaring in wagenparkonderhoud.
- Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken.
- Je bent flexibel.

Toelatingsvoorwaarden: Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden: Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 - Slagen voor de selectieprocedure.

Wij bieden: Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimum bruto maandloon 1.854,69  EUR  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit) • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques (8 EUR) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Ben je geïnteresseerd? Je kandidatuurstelling moet uiterlijk op 24 januari 2018, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV, worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be