Het gemeentebestuur van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één (m/v):

1 BEGELEID(ST)ER IBO C1-C3 –19/38 – CONTRACTUEEL - ONBEPAALDE DUUR

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. De gemeente voert een diversiteitsbeleid.

De functie :  De begeleid(st)er IBO zorgt voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang onder leiding en aansturing van de coördinator.

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden : Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 -–  Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs - Over minstens één kwalificatievereiste beschikken zoals bepaald in de lijst van Kind en Gezin – slagen voor de selectieprocedure.

Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimumbrutomaandloon 963,69 EUR voor een ½ tewerkstelling)  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit • hospitalisatieverzekering• maaltijdcheques • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 15 oktober 2019, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be