Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van één (m/v):

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN

C1-C3 – CONTRACTUEEL – ONBEPAALDE DUUR - Voltijdse aanwerving (38/38) – Onmiddellijke indiensttreding

 

Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. De gemeente voert een diversiteitsbeleid.

DE FUNCTIE: De administratief medewerker burgerzaken ondersteunt op zelfstandige wijze de goede werking van dedienst burgerzaken en levert op die wijze een actieve bijdrage aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening.

PLUSPUNTEN: Je kan zelfstandig en verantwoordelijk werken, je bent flexibel.

TOELATINGSVOORWAARDEN: 

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 596.2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij je gemeente) 
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten 
  • medisch geschikt zijn 
  • onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

AANWERVINGSVOORWAARDEN: 

  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 
  • Slagen voor de selectieprocedure. 
  • Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

WIJ BIEDEN: Een job in een aangename werksfeer • een correcte verloning (minimum bruto-maandloon € 1.927,37 met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit • hospitalisatieverzekering • maaltijdcheques(€ 8,00) • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.

GEÏNTERESSEERD? Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 20 augustus 2019, door een per post aangetekende sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending).Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan je steeds contact opnemen met de personeelsdienst via 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be