Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de openverklaring van de volgende betrekking :

1 BEGELEID(ST)ER IBO – DEELTIJDS

Vervangingsovereenkomst
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 3 jaar.

De functie :  De begeleid(st)er IBO zorgt voor een kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang onder leiding en aansturing van de coördinator.

Toelatingsvoorwaarden : Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister - Model 2 – OPGELET! Tijdig aan te vragen bij uw gemeente) – de burgerlijke en politieke rechten genieten – medisch geschikt zijn – onderdaan zijn van de Europese Economische ruimte.

Aanwervingsvoorwaarden : Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 -–  Houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs - Over minstens één kwalificatievereiste beschikken zoals bepaald in de lijst van Kind en Gezin.

Wij bieden u : Een job in een aangename werksfeer •  een correcte verloning (minimumbrutomaandloon 944,77 EUR voor een ½ tewerkstelling)  met mogelijkheid tot valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit • hospitalisatieverzekering• maaltijdcheques • fietsvergoeding • gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.
Diverse deeltijdse prestatiebreuken zijn mogelijk.

Bent u geïnteresseerd? De kandidatuurstellingen vergezeld van een ingevuld CV-formulier moeten uiterlijk op 28 februari 2018, bezorgd worden aan het gemeentebestuur, Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor extra inlichtingen betreffende deze vacature kan u steeds contact opnemen met de personeelsdienst : 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.

De selectie bestaat uit een gestructureerd interview op basis van het CV-formulier.

Copyright Gemeente Kapelle-op-den-bos | Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-bos | T. 015 71 32 71 | F. 015 71 37 25 | E. info@kapelle-op-den-bos.be